Skip to main content

Hizentra

Hizentra patří mezi méně známé léky, které se používají u nemocných s poruchami imunity. Účinnou složkou přípravku je lidský imunoglobulin.

Princip: Lidský imunoglobulin v přípravku obsahuje široké spektrum protilátek zaměřených proti řadě infekčních mikroorganizmů. Aplikované protilátky pak v lidském těle pomáhají chránit organizmus proti infekcím.
 

Využití: Hizentra se podává u některých vrozených a získaných poruch imunity, u kterých jsou pacienti ohroženi infekčními procesy. Typicky jde o poruchy protilátkové imunity, kdy je v těle nedostatek protilátek. Kromě vzácných vrozených nemocí se takový nedostatek protilátek objevuje u některých pacientů s krevními chorobami, jako je chronická lymfatická leukémie a mnohočetný myelom.


Podávání: Hizentra se vyrábí jako roztok, který je určen k podkožní aplikaci. Dávkovací schéma je značně individuální. Aplikace musí být tak časté, aby se v krvi udržela normální koncentrace imunoglobulinů. Podávání přípravku bez doporučení specialisty je pochopitelně zakázáno.
 
 
Nevýhody: Hizentra většinou nezpůsobuje vážné nežádoucí účinky, i když po aplikaci nelze vyloučit vznik alergické reakce včetně velmi nebezpečného anafylaktického šoku. Popisovány byly po aplikaci i trávicí potíže, bolesti kloubů, bušení srdce a motání hlavy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix