Skip to main content

Homozygot

Termínem homozygot vztahujeme daného jedince k určitému genu. Homozygot má od daného sledovaného genu dvě stejné alely. Obě alely mohou být tzv. dominantní nebo recesivní. Opačným termínem je tzv. heterozygot.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix