Skip to main content

Humira

Humira patří mezi léky využívané zejména v revmatologii a gastroenterologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina adalimumab.
 
Princip: Adalimumab spadá do problematiky biologické terapie. Jedná se o rekombinantní monoklonální protilátku proti TNF-alfa (Tumor Nekrotizující Faktor Alfa). Protilátka se váže na TNF a vyřadí jeho funkce. Vzhledem k faktu, že TNF má důležité místo v imunitním systému, dojde vlivem adalimumabu k utlumení imunity a oslabení zánětlivých procesů v těle.
 
 
Využití: Humira je s oblibou využívána v terapii těžších forem některých autoimunitních nemocí jako je například revmatoidní artritida, Bechtěrevova choroba, lupénka, psoriatická artritida, Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. Lék se samozřejmě nepodává rutinně u každého pacienta se zmíněnými chorobami a indikace a vlastní léčba patří do rukou specializovaných zdravotnických center.
 
 
Podávání: Humira se vyrábí v podobě roztoku určeného k injekční aplikaci. Humira se podává v podobě podkožních injekcí a dávka pro daného pacienta je přísně individuální (závisí na zdravotním stavu pacienta, hmotnosti, konkrétní indikaci podávání a dalších faktorech). Aplikace bez přesného doporučení lékaře je pochopitelně přísně zakázána.
 
 
Nevýhody: Humira oslabuje imunitní systém, a proto je u léčených pacientů vyšší výskyt infekcí a vyšší riziko některých nádorů (zejména lymfomů). Během léčby se mohou objevit alergické reakce včetně těch závažných (anafylaktický šok, těžké celotělové kožní reakce), příznaky postižení centrálního nervového systému, zvýšení jaterních testů a nežádoucích změn v krevním obraze. Dalších možných nežádoucích příznaků je celá řada, ostatně i to je jeden z důvodů, proč léčba patří do kompetence specializovaných center.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.