Skip to main content

Hydrofobní

Termín hydrofobní znamená „nesmáčivý“ nebo „nerozpustný“ a označujeme jím molekuly, které nereagují při kontaktu s molekulami vody. Hydrofobní molekuly jsou tedy ve vodě nerozpustné. Opakem je výraz hydrofilní.

Pozn: Termín hydrofobní může také znamenat „související s klinickým stavem známým jako hydrofobie“. O tomto stavu souvisejícím se vzteklinou si přečtěte v příslušném textu.