Skip to main content

Hypertermie

Hypertermie znamená přehřátí, což je zvýšení tělesné teploty nad běžné hodnoty. Důvodem je zvýšená tvorba tepla v organizmu, snížený výdej tepla do okolí, nebo kombinace obojího. Vzniku hypertermie se snaží zabránit správně fungující termoregulace. Specifickou formou hypertermie je tzv. maligní hypertermie, které je věnován speciální text.