Skip to main content

Hypofýza

Hypofýza neboli podvěsek mozkový je část mozku uložená v prohlubni tureckého sedla kosti klínové. Hypofýzu rozdělujeme na dvě části, které mají odlišný embryonální vývoj. Přední část se označuje jako adenohypofýza, je endokrinně aktivní a slouží k tvorbě řady hormonů (STH, ACTH, TSH, LH a FSH). Zadní část označujeme termínem neurohypofýza.

neurohypofýze se sice hormony netvoří, ale skladují se v ní hormony tvořené v blízkých mozkových strukturách hypothalamu (ADH a oxytocin).