Skip to main content

Hypotermie

Hypotermie znamená podchlazení, tj. abnormální pokles tělesné teploty. Hypotermie vede ke zpomalení průběhu metabolických procesů a ke snížení nároků tkání na kyslík. Při trvající hypotermie pak dochází k rozvratu vnitřního prostředí, bezvědomí a ke smrti. Hypotermie může vzniknout nechtěně v důsledku poklesu okolní teploty, či je dočasně cíleně nastolena v rámci péče o některé kritické stavy na ARO oddělení (viz. text o terapeutické hypotermii).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix