Skip to main content

IBD

Zkratka IBD [ajbídí] vychází z anglického termínu inflammatory bowel diseases (zánětlivé choroby střev) a využívá se běžně i v české medicíně. Zkratka IBD zahrnuje neinfekční záněty trávicí trubice vznikající v důsledku poruchy imunitního systému a dvě základní klinické jednotky této skupiny jsou Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix