Skip to main content

IBD

Zkratka IBD [ajbídí] vychází z anglického termínu inflammatory bowel diseases (zánětlivé choroby střev) a využívá se běžně i v české medicíně. Zkratka IBD zahrnuje neinfekční záněty trávicí trubice vznikající v důsledku poruchy imunitního systému a dvě základní klinické jednotky této skupiny jsou Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida.