Skip to main content

Ibustrin

Ibustrin je lék používaný u některých onemocněních souvisejících s krevní srážlivostí. Účinnou látkou přípravku je sloučenina indobufen.
 
Princip: Indobufen patří mezi protidestičková léčiva. Svým účinkem narušuje funkci enzymu známého jako destičková cyklooxygenáza. Zablokování tohoto enzymu tlumí tvorbu tromboxanu A2 a dochází ke sníženému shlukování destiček. Konečným důsledkem je omezená schopnost destiček vytvářet krevní sraženiny. Účinek vzniká poměrně rychle a naopak relativně rychle vymizí po vysazení léku.
 
 
Využití: Ibustrin se užívá k „ředění krve“ u některých stavů, kdy chceme omezit krevní srážlivost. Může jít o prevenci ischemické mozkové mrtvice, o prevenci a léčbu ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních končetin.
 
 
Podávání: Ibustrin se vyrábí jako tablety o síle 200 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého jsou 2 tablety denně. U jedinců s nemocnými ledvinami se tato dávka redukuje.
 
 
Nevýhody: Podobně jako jiné léky na ředění krve zvyšuje Ibustrin riziko krvácivých stavů včetně vzniku petechií, krvácení z nosu, krvácení do trávicího traktu a krvácivé mozkové mrtvice. Kromě toho byly při jeho užívání popisovány trávicí potíže, bolesti hlavy a méně často i zhoršení ledvinných funkcí. Vzácně může jeho užívání doprovázet výrazný pokles počtu bílých krvinek nebo destiček.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix