Skip to main content

Iclusig

Iclusig patří mezi léky užívané v hematologii a hematoonkologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina ponatinib.

Princip: Ponatinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Ponatinib působí na bcr-abl tyrosinkinázy, které jsou důležité pro rozvoj chronické myeloidní leukémie (CML) a pro její rezistenci vůči řadě léků.


Využití: Iclusig se využívá u některých forem chronické myeloidní leukémie. CML je většinou způsobena známou genetickou mutací (za vzniku zmíněného bcr-abl genu), která způsobí následné nekontrolované množení nezralých krevních buněk. Iclusig nebývá lékem první volby a podává se zejména tehdy, když běžnější přípravky nemají dostatečný efekt.


Podávání: Iclusig patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby hematologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Přípravek se vyrábí jako tablety o síle 15-45 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka se u většiny případů pohybuje okolo 45 miligramů.


Nežádoucí účinky: Iclusig může způsobit mnoho nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolestí hlavy, zápalu plic, akutní pankreatitidy, kožních vyrážek, otoků, tvorby modřin, zvýšení krevního tlaku, nežádoucích změn v krevním obraze, vzácně i výskytem různých poruch srdečního rytmu a příznaky srdečního selhávání.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.