Skip to main content

Idioventrikulární

Termín idioventrikulární se používá především v kardiologii a znamená „vycházející z komory“. Většinou máme na mysli idioventrikulární rytmus, což je srdeční rytmus, která vzniká na základě aktivity převodního systému srdečního v oblasti komor. Tepová frekvence vzniklá tímto způsobem je dosti pomalá a vzniká v situaci, kdy se vzruchy vznikající v převodním systému síní nepřevádí na komory (AV blokáda III. stupně).