Skip to main content

Ileoanální

Termín ileoanální znamená „týkající se ilea a konečníku“. V běžné medicíně se nejčastěji hovoří o ieloanální anastomóze a ileoanálním pouchi, Ileoanální anastomóza je chirurgicky vytvořená spojka mezi ileem a zbytkem konečníku. Ileoanální pouch je specifický podtyp této anastomózy, kdy je z distální části ilea vytvořen speciální vak, který je našitý na zbytek konečníku a funguje tak jako náhrada konečníku. Více informací najdete v textu o ileoanálním pouchi.