Skip to main content

Iliaka

Iliaka (též ilika) je mezi lékaři běžné označení pro kyčelní tepnu nebo žílu (arteria a vena iliaca). Kterou z těchto cév má hovořící člověk na mysli, pak vyzní z dalšího kontextu.