Skip to main content

Ilibrift

Ilibrift je lék předepisovaný zejména internisty s kardiologickou specializací. Účinnou látkou preparátu je sloučenina ivabradin.
 
Princip: Ivabradin účinkuje na převodní systém srdeční, přesněji řečeno na sinusový uzel (SA uzel), v němž z normálních okolností vzniká srdeční rytmus. Účinkem ivabradinu dojde ke zpomalení tvorby vzruchů, tím se zpomalí tepová frekvence a sníží se spotřeba kyslíku v srdečním svalu.
 
 
Využití: Ilibrift využíváme tam, kde chceme zpomalit srdce, podmínkou ovšem je přítomnost normálního rytmu (u poruch rytmu lék neúčinkuje). Může se podávat v kombinaci s dalšími léky jako jsou beta-blokátory, nebo samostatně (např. pokud pacient beta-blokátory netoleruje) pacientům s rychlejší srdeční akcí a srdečním selháváním nebo ischemickou chorobu srdeční projevující se anginou pectoris. Ilibrift u takových nemocných snižuje četnost a tíži anginózních obtíží.
 
 
Podávání: Ilibrift se vyrábí v podobě tablet o síle 5 a 7.5 miligramů. Přípravek smí být užíván pouze dle doporučení předepisujícího lékaře. Běžná dávka dospělého člověka je 5 miligramů podávaných 2x denně a po určité době může být opatrně navýšena dle efektu.
 
 
Nevýhody: Ilibrift může způsobit přílišný pokles tepové frekvence se vznikem bradykardie. Kromě toho si relativně hodně užívajících pacientů stěžuje na bolesti hlavy, motání hlavy a problémy s očima, kdy začnou vidět světelné záblesky.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix