Skip to main content

Imobilita

Imobilita znamená nehybnost. Obvykle ji používáme k popisu celkového stavu pacienta s výrazně zhoršenou hybností (ležící pacient neschopný vstát apod.).