Skip to main content

Imunizace

Imunizace znamená vytvoření imunity proti cizorodým mikroorganizmům. Lidské tělo se imunizuje při kontaktu s těmito mikroorganizmy vytvořením speciálních paměťových buněk, které při následujícím kontaktu s tím samým antigenem rychle spouští imunitní odpověď. Imunizace může být nicméně provedena i iatrogenně (lékařem). V takovém případě rozlišujeme pasivní a aktivní imunizaci. Pasivní imunizace znamená aplikaci již hotových protilátek do organizmu. Pasivní imunizace funguje prakticky okamžitě, ale přetrvává jen krátkou dobu. Aktivní imunizace je podstatou očkování, kdy je člověku aplikován buď oslabený mikroorganizmus, nebo fragmenty jeho antigenů. V takovém případě si lidské tělo vytvoří paměťové buňky a protilátky samo, což trvá déle, ale efekt aktivní imunizace je dlouhodobý. I v imunitě s trochou nadsázky platí přísloví „Daruj hladovému rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život“.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.