Skip to main content

Imunodeficience

Imunodeficience je jedním z termínů, které používáme k označení oslabené imunity. Deficience znamená „nedostatek“ nebo „nedostatečnost“. Termín sám nic neříká o příčině nebo závažnosti stavu. Těžká imunodeficience vzniká například při propuknutí choroby AIDS.