Skip to main content

Imunoglobulin E

Imunoglobulin E (IgE) patří mezi základní podtypy lidských protilátek. Imunoglobuliny E jsou tvořeny plazmatickými buňkami, podílí se na imunitních reakcích zaměřených proti parazitům a na průběhu alergických reakcí. Pro vznik alergické reakce je důležité navázání IgE na povrch mastocytů.