Skip to main content

Imunoglobulin G

Imunoglobulin G patří mezi nejčetnější typ lidských protilátek. IgG protilátky jsou tvořeny plazmatickými buňkami a tvoří základ obrany proti infekčním mikroorganizmům. IgG aktivuje komplement, umožňuje opsonizaci a usnadňuje proces fagocytózy. Vzhledem k malé molekule pronikají imunoglobuliny G dobře do tkání včetně placenty a CNS.