Skip to main content

Imunologická tolerance

Imunologická tolerance (imunotolerance) je důležitá vlastnost imunitního systému, který agresivně nereaguje vůči některým antigenům. Jedná se vcelku pochopitelně o antigeny vlastních buněk a tkání, které nejsou vyhodnoceny jako cizorodé. Imunologická tolerance vzniká i v organizmu těhotné ženy ve vztahu k buňkám vyvíjejícího se plodu. Narušení imunologické tolerance většinou vede ke vzniku autoimunitních nemocí.