Skip to main content

In situ

Termín in situ znamená „na místě“ a v medicíně byl nejčastěji používán pro popis rozsahu a chování některých maligních nádorů. Pojem carcinoma in situ znamená takový tumor, který je „na místě“, neprorůstá do hlubších vrstev tkáně a netvoří metastázy. Dodejme ovšem, že tento pojem je stále více považován za překonaný a nepřesný.