Skip to main content

In vitro

Termín „in vitro“ se poněkud přeneseně používá ve smyslu „ve zkumavce“ a označuje situace a děje, které probíhají v laboratorních podmínkách. Typickým příkladem je pojem in vitro fertilizace používaný pro umělé oplodnění. Podobně říkáme, že určitý lék má prokazatelný efekt in vitro, tj. byl prokázán jeho účinek v laboratorních podmínkách. Určitým opakem je termín „in vivo“.