Skip to main content

In vitro

Termín „in vitro“ se poněkud přeneseně používá ve smyslu „ve zkumavce“ a označuje situace a děje, které probíhají v laboratorních podmínkách. Typickým příkladem je pojem in vitro fertilizace používaný pro umělé oplodnění. Podobně říkáme, že určitý lék má prokazatelný efekt in vitro, tj. byl prokázán jeho účinek v laboratorních podmínkách. Určitým opakem je termín „in vivo“.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix