Skip to main content

Incidence

Incidence je v podstatě epidemiologický termín, který označuje počet nově zjištěných případů určité choroby ve sledované populaci za určitou časovou jednotku (obvykle za 1 rok). Pokud například řekneme, že incidence tumoru prsu byla v ČR v roce 2010 cca 6000, bylo za zmíněný rok nově diagnostikováno cca 6000 jedinců s touto chorobou. Nepleťme si tento termín s pojmem prevalence.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix