Skip to main content

Incus

Incus je latinské označení pro drobnou sluchovou kůstku lokalizovanou ve středním uchu, jejíž český název je kovadlinka. Incus je na jedné straně napojen na kladívko (malleus) a na druhé straně na třmínek (stapes). Hlavní funkcí kovadlinky je přenos zvukového vlnění z kladívka na třmínek, odkud je vedeno do vnitřního ucha.