Skip to main content

Indigesce

Indigesce vychází ze slova digesce (trávení) a označuje stavy spojené s poruchami trávení. Pojem je velice obecný a nijak blíže neurčuje konkrétní charakter pacientových obtíží.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix