Skip to main content

Indigesce

Indigesce vychází ze slova digesce (trávení) a označuje stavy spojené s poruchami trávení. Pojem je velice obecný a nijak blíže neurčuje konkrétní charakter pacientových obtíží.