Skip to main content

Indolentní

Termín indolentní znamená „netečný“. V medicíně jej používáme k popisu některých chorob, které se chovají neagresivně a obvykle nepředstavují pro pacienta výrazné nebezpečí. Příkladem jsou indolentní lymfomy.