Skip to main content

Indukce

Slovo indukce má celou řadu možných významů, v medicíně jej chápeme jako „navození“ nebo „nastolení“ určitého stavu. Zřejmě nejčastěji hovoříme o indukci remise (vymizení příznaků) určitého onemocnění, přičemž máme na mysli zejména nádorové choroby a některá chronická onemocnění.