Skip to main content

Infaustní

Pojem infaustní znamená „nepříznivý“ a je používán k popisu prognózy daného pacienta. V běžné praxi tento termín chápeme ještě negativněji a překládáme si jej jako „beznadějný“. Jedince s infaustní prognózou považujeme za nevyléčitelně nemocného a obvykle umírajícího.