Skip to main content

Infaustní

Pojem infaustní znamená „nepříznivý“ a je používán k popisu prognózy daného pacienta. V běžné praxi tento termín chápeme ještě negativněji a překládáme si jej jako „beznadějný“. Jedince s infaustní prognózou považujeme za nevyléčitelně nemocného a obvykle umírajícího.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix