Skip to main content

Infiltrát

Pod pojmem infiltrát si v medicíně představujeme tkáň prostoupenou některými typy leukocytů, která je typická pro zánětlivé procesy. Průnik těchto zánětlivých buněk do tkáně se označuje jako infiltrace.