Skip to main content

Inflectra

Inflectra patří mezi léky využívané především v revmatologii a gastroenterologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina infliximab.
 
Princip: Infliximab spadá do problematiky biologické terapie. Jedná se o chimérickou (část lidská a část myší) monoklonální protilátku proti TNF-alfa faktoru (Tumor Nekrotizující Faktor Alfa). Protilátka se váže na TNF-alfa a vyřadí jeho funkce. Vzhledem k faktu, že TNF-alfa má důležité místo v imunitním systému, dojde vlivem infliximabu k utlumení imunity a oslabení zánětlivých procesů v těle.
 
 
Využití: Inflectra je s oblibou využívána v terapii těžších forem některých autoimunitních nemocí jako je například revmatoidní artritida, Bechtěrevova choroba, lupénka, psoriatická artritida, Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. Lék se samozřejmě nepodává rutinně u každého pacienta se zmíněnými chorobami a indikace a vlastní léčba patří do rukou specializovaných zdravotnických center.
 
 
Podávání: Inflectra se vyrábí v podobě prášku určeného k vytvoření roztoku k nitrožilnímu podání. Lék se podává v podobě nitrožilních infuzí a dávka pro daného pacienta je přísně individuální (závisí na zdravotním stavu pacienta, hmotnosti, konkrétní indikaci podávání a dalších faktorech). Aplikace léku bez přesného doporučení lékaře je pochopitelně přísně zakázána.
 
 
Nevýhody: Inflectra oslabuje imunitní systém, a proto je u léčených pacientů vyšší výskyt infekcí a vyšší riziko některých nádorů (zejména lymfomů). Během léčby se mohou objevit alergické reakce včetně těch závažných (anafylaktický šok, těžké celotělové kožní reakce), příznaky postižení centrálního nervového systému, zvýšení jaterních testů a nežádoucích změn v krevním obraze. Dalších možných nežádoucích příznaků je celá řada, ostatně i to je jeden z důvodů, proč léčba patří do kompetence specializovaných center.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.