Skip to main content

Inguina

Inguina je odborné označení pro tříselnou oblast. Tato anatomická oblast je poměrně důležitá pro chirurgy, probíhá zde inguinální kanál a vyskytují se zde tříselné kýly.