Skip to main content

Inkompletní

Termín inkompletní vcelku nepřekvapivě znamená „neúplný“ nebo „částečný“. V medicíně se poměrně často hovoří o inkompletní blokádě Tawarova raménka a o inkompletní lézi míšní (částečné poškození míchy se zachováním některých nervových funkcí).