Skip to main content

Inkontinence

Pojem inkontinence znamená „samovolný únik“ a v běžné praxi jej používáme především k označení mimovolního úniku moči (močová inkontinence) a stolice (inkontinence stolice). Méně známé využití slova inkontinence je i v přeneseném slova smyslu, kdy například hovoříme o emoční inkontinenci jakožto o neschopnosti zadržet projevy nárazových emocí.