Skip to main content

Inkorporace

Inkorporace znamená „včlenění“ nebo „vestavění“ a obvykle jím máme v medicínské terminologii na mysli zabudování určitého atomu, či molekuly do složitějšího celku. Typickým příkladem je inkorporace železa do molekuly hemu v průběhu vzniku hemoglobinu.