Skip to main content

Inlyta

Inlyta patří mezi léky užívané v onkologii v rámci léčby zhoubných onemocnění. Jeho účinnou složkou je sloučenina axitinib.

Princip: Axitinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Axitinib blokuje zejména receptory pro vaskulární endoteliální faktory, čímž narušuje tvorbu cév vyživujících nádor a díky tomu brání nádoru v růstu.
 

Využití: Inlyta se využívá u některých forem pokročilé rakoviny ledviny, pokud běžněji užívané léky neprokázaly dostatečný efekt.
 

Podávání: Inlyta patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby onkologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Lék se vyrábí jako tablety o síle 1-7 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka je 5 miligramů 2x denně.
 

Nežádoucí účinky: Inlyta může způsobit mnoho nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolestí hlavy, nechutenství a úbytku na váze. Závažnými komplikacemi jsou cévní komplikace v podobě vyššího výskytu trombóz (plicní embolie, ischemické cévní mozkové příhody, apod.), jindy naopak ve zvýšeném riziku krvácení.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.