Skip to main content

Inoperabilní

Termín inoperabilní znamená neoperovatelný a označuje takový nález, který je sice teoreticky řešitelný operací, ale v daném případě operaci provést nelze. Důvodem inoperability může být příliš velký rozsah onemocnění, špatný zdravotní stav pacienta, nebo jejich kombinace. Opačným pojmem je slovo operabilní.