Skip to main content

Insomnie

Insomnie je odborný termín, který znamená „nespavost“. Označujeme jím spánkové poruchy, které snižují kvantitu nebo kvalitu spánku. Tyto stavy mohou být neurologické, nebo souvisí s jinými potížemi, které člověku brání usnout hlubokým spánkem. Více informací o nespavosti najdete v příslušném textu.