Skip to main content

Inspirium

Pojem inspirium znamená nádech. Jedná se o aktivní děj umožněný kontrakcí přímých a nepřímých dýchacích svalů. V inspiriu dochází k nasátí vzduchu obsahujícího kyslík a k rozpětí plic. Opakem je termín exspirium.