Skip to main content

Insuficience

Termín insuficience znamená „nedostatečnost“ nebo „nedostatečná funkce“. V případě orgánů máme na mysli jejich nedostatečnou funkci, která je buď asymptomatická (a lze ji prokázat pouze pomocí objektivních diagnostických metod), nebo se projevuje různými klinickými příznaky (např. kardiální insuficience, renální insuficience aj.). Speciálně u srdečních chlopní znamená insuficience jejich nedomykavost.