Skip to main content

Integráza

Integrázy jsou enzymy některých virů, které slouží k intergraci (včlenění) virové DNA do DNA napadené buňky. Tento proces pak následně vede k tvorbě virových částic v nakažené buňce.