Skip to main content

Interdisciplinární

Interdisciplinární znamená „mezioborový“ a obvykle tento pojem používáme v situacích, kdy se určitým tématem nebo problémem zabývají lékaři různých medicínských oborů. Typické jsou interdisciplinární semináře (komise) chirurgů, onkologů a internistů, které řeší další terapeutický postup u pacientů s onkologickými chorobami.