Skip to main content

Interkostální

Interkostální znamená „mezižeberní“ (costa je žebro). Většinou hovoříme o interkostálním prostoru, který je ohraničen horním a dolním žebrem. V interkostální prostorech se nachází mezižeberní svaly a při horním okraji dolního žebra jimi podélně probíhá interkostální tepna, žíla a nerv.