Skip to main content

Interleukiny

Interleukiny jsou podtypem cytokinů. Interleukiny jsou proteiny, které mají především velký vliv na funkci imunitního systému. Je jich známo několik desítek a označujeme je arabskými číslicemi (např. IL-1, IL-2, IL-3 atd.). Jsou produkovány řadou buněk (např. některé typy leukocyty, buňky endotelu, buňky epitelu a další). Interleukiny ovlivňují průběh zánětlivé reakce, aktivaci leukocytů, produkci protilátek, produkci dalších cytokinů a mnoho dalších procesů.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.