Skip to main content

Intersticium

Intersticium (interstitium) znamená „vmezeřená tkáň“. Intersticium se nachází v řadě orgánů v těsné blízkosti jejich vlastní funkční tkáně (parenchym) a nelze jej od parenchymu oddělit. Intersticium tvoří jakousi „vnitřní kostru“ daného orgánu, je tvořeno vazivem, obsahuje větší množství krevních a lymfatických cév a umožňuje zásobování daného orgánu kyslíkem a živinami.