Skip to main content

Intestinální

Poměrně často používané adjektivum intestinální znamená „střevní“ a vychází z pojmu intestinum (střevo). Například v horní části trávicího traktu (zejména v žaludku) je možno za určitých okolností hovořit o vzniku intestinální metaplazie, která je spojena se změnou charakteru epitelu sliznice na epitel střevního typu.