Skip to main content

Intolerance

Intolerance znamená „netolerování“ nebo „nesnášenlivost“. V medicíně nejčastěji hovoříme o intoleranci určitého léku, nebo o intoleranci určité potraviny. Intolerance léku znamená, že ho pacient z nějakého důvodu nesnáší, a proto ho nemůže užívat. Obvykle jde o důsledek vzniku určitých nežádoucích příznaků (nejčastěji trávicí obtíže). U potravinových intolerancí jde o nesnášenlivost určité složky v potravě, typickým příkladem je intolerance laktózy. Klasické lékové a potravinové intolerance nemají alergický podklad.