Skip to main content

Intrauterinní

Pojem intrauterinní znamená „nitroděložní“ a vychází ze slova uterus (děloha). Velmi často hovoříme o intrauterinním vývoji, intrauterinní graviditě, intrauterinních infekcích, intrauterinním tělísku apod.