Skip to main content

Intravaskulární

Pojem intravaskulární znamená „uvnitř cév“ nebo „nitrocévní“ a můžeme jím označit sloučeniny přítomné v  cévách a procesy probíhající v dutinách cév. Hovoříme-li o intravaskulární tekutině, máme na mysli tekutinu přítomnou v krevních (případně lymfatických) cévách. Popisujeme-li intravaskulární hemolýzu, jde o rozpad červených krvinek uvnitř cév. Opakem je termín extravaskulární.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix