Skip to main content

Intravaskulární

Pojem intravaskulární znamená „uvnitř cév“ nebo „nitrocévní“ a můžeme jím označit sloučeniny přítomné v  cévách a procesy probíhající v dutinách cév. Hovoříme-li o intravaskulární tekutině, máme na mysli tekutinu přítomnou v krevních (případně lymfatických) cévách. Popisujeme-li intravaskulární hemolýzu, jde o rozpad červených krvinek uvnitř cév. Opakem je termín extravaskulární.