Skip to main content

Intravaskulární

Pojem intravaskulární znamená „uvnitř cév“ nebo „nitrocévní“ a můžeme jím označit sloučeniny přítomné v  cévách a procesy probíhající v dutinách cév. Hovoříme-li o intravaskulární tekutině, máme na mysli tekutinu přítomnou v krevních (případně lymfatických) cévách. Popisujeme-li intravaskulární hemolýzu, jde o rozpad červených krvinek uvnitř cév. Opakem je termín extravaskulární.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.