Skip to main content

Intravenózní

Intravenózní znamená „nitrožilní“. V běžné medicíně je termín používaný v souvislosti s nitrožilní aplikací léků a infuzí (zkratka i.v.). Alternativou k intravenóznímu podání může být například aplikace intramuskulární, subkutánní, sublinguální a méně často intraoseální