Skip to main content

Intravezikální

Intravezikální znamená „přítomný v močovém měchýři (vesica urinaria)“. Termín se využívá poměrně často v urologii ve smyslu popisu intravezikálních tumorů, intravezikální chemoterapie apod.